top of page

VÍTEJTE NA WEBU
CIZINEC VE TŘÍDĚ

Tento web je určen pedagogům, vychovatelům a všem,
kteří mají ve svém kolektivu dítě s odlišným mateřským jazykem (OMJ). Informace jsou ale cenné i pro vedoucí týmů, kteří mají ve svých týmech dospělé cizince.


Naším cílem je poskytnout zjednodušené informace
o společných kulturních charakteristikách
nejčastějších menšin žijících na území České republiky
vázané na pedagogické cíle, zlepšení akademických výsledků
a efektivní integraci cizinců v Čechách.


 

PROČ JSME ZVOLILI TUTO CESTU?

...protože, osobnost žáka i dospělého ovlivňuje prostředí, v němž vyrůstá a kultura,

   z které pochází.

...protože, díky hlubší znalosti kulturního prostředí dokážete s cizinci navázat lepší

   vztah a nastolit efektivnější komunikaci s rodičem, dítětem, zaměstnancem.

...protože je důležité vytvořit motivující prostředí, jehož základem je

   efektivní oboustranná komunikace.

...protože je nutné nastavit správný systém rozdělení a zjednodušení učiva, aby mohl být

   žák spravedlivě ohodnocen.

...protože vám můžeme představit dnes již dospělé cizince, kteří začínali ve školních lavicích a možná jim málokdo dával naději...

JAK VZNIKALA MYŠLENKA
TOHOTO PROJEKTU?

Jako pedagogové, odborníci na práci s cizinci či koordinátoři integrace cizinců jsme byli léta svědkem často nadlidského usilí pedagogů a dalších pracovníků pomoci nově příchozím žákům cizincům, kteří se den ze dne ocitli v české škole.

 

Ptali jsme se, jak je možné, že v některých zemích je integrační proces mnohem jednodušší a jak bez změny legislativy a tzv. "vyšších principů" můžeme sami začít měnit to, co je v našich silách.

 

Rozhodli jsme se jít cestou porozumění a edukace nás samotných a tázali se odborníků i těch, kterým před léty sami pedagogové nedávali šanci, když jim s nulovou znalostí seděli v českých lavicích,  např. i tyto otázky:​

  • Proč někteří žáci cizinci nereagují, jsou uzavření, proč najednou přestanou spolupracovat nebo proč vůbec nezačali? A jak jim můžeme pomoci?

  • Je nějaký projev, mně jako českému pedagogovi kulturně blízký, který ale brání integraci dítěte s OMJ?

  • Proč je u té či oné národnosti tak těžké udržet či vůbec navázat kontakt s rodiči?

  • Existuje nějaká motivace, která je u jednotlivých národností efektivní?

  • Protože za pár let budou z dětí zaměstnanci a budou aktivně fungovat na pracovním trhu v ČR.

  • Protože dospělý člověk je mnohem více ovlivněn prostředím, z kterého pochází, a proto je pro nás zásadní s ním být obeznámen. 

Na tyto a mnohé další jsou otázky jsme se s týmem kolegů pedagogů, koordinátorů integrace, vedoucích organizací pracujících s cizinci a rodilých mluvčích pokusili získat ucelený detailní pohled.

 

Jsme si plně vědomi faktu, že tento web nezobrazuje kompletní a na všechny se hodící popis jednotlivých kultur. Takový pohled není ani možný, a proto se snažíme se o opatrný vhled do kultur, jež se formují po staletí. 

 

Tento web vznikl za laskavé finanční pomoci Nadačního fondu Škoda AUTO a Nadačního fondu Šance pro děti, který projekt zastřešuje. 

 

Naším cílem je rozšiřovat web o národnosti, databanku otázek, odpovědí a materiálů pro zjednodušenou výuku a testování. Rádi přidáme i vaše vhodné materiály.

 

Protože naše činnost je závislá na získaných finančních prostředcích, budeme vděčni za jakoukoliv finanční podporu, které se nám dostane.

 

Děkujeme.

BC. IVA CROOKSTON, MA, RHOM

Vedoucí projektu

Více o týmu ZDE

NAŠI PARTNEŘI

Screen Shot 2021-12-18 at 2.52.59 PM.png
Screen Shot 2021-12-18 at 2.51.30 PM.png
Screen Shot 2021-12-30 at 10.15.15 PM.png
Screen Shot 2021-12-30 at 10.17.16 PM.png
Screen Shot 2021-12-18 at 2.48.12 PM.png
cpic_mlada_boleslav.jpg
CIZINECVETRIDE_white_small.png
bottom of page