top of page
Ukrainian Flags
Ukraininan boy.jpg

Vítejte na
UKRAJINĚ

 • Vznik: 24. srpna 1991 (odtržením od SSSR)

 • Počet obyvatel: 41 670 812

 • Hlavní město: Kyjev

 • Jazyk: ukrajinština (úřední), ruština, rumunština, madarština, polština, běloruština

 • Národnostní složení: Ukrajinci (78 %), Rusové  (17,3 %), Rumuni, Rusíni a další

 • Náboženství: pravoslavné a řeckokatolické a Judaismus

 • Státní útvar: Poloprezidentská republika

Zeptali jsme se ...

Náš host: LILIANA VOLODYMYRIVNA ŠÁDKOVÁ

 • Pochází z Ternopilské oblasti, vesnička Dolyna

 • Nyní působí jako městská koordinátorka integrace cizinců Mladá Boleslav

 • Soudní překladatelka ukrajinského jazyka

 • Učitelka českého jazyka pro děti s OMJ

 • V Čechách je 17 let, a přišla s nulovou znalostí českého jazyka, kdy léta pracovala jako dělnice či prodavačka

 • Vystudovala pedagogickou fakultu na Ukrajině.

Ukrajinská kultura více v detailu ...

Proč Ukrajinci přicházejí do České republiky?

Jak to vypadá v ukrajinské škole?

Jak se s největší pravděpodobností bude chovat žák, který nerozumí?

Jak můžeme žáky ukrajince motivovat?

Jak se rodiče a žáci staví k mimoškolním aktivitám?

Je něco, co může Ukrajincům v české škole dělat problémy?

Jak funguje výběr vysokoškolských oborů?

Jak komunikovat s rodiči?

Drtivá většina Ukrajinců přichází do České republiky z ekonomických důvodů. Přichází za lepší prací a budoucností pro své děti.

 • Učitelské povolání je na Ukrajině velice vážené. Učitel je pro žáky absolutní autoritou.

 • Úspěch ve škole je záležitostí prestiže rodiny. Pokud žák přinese ze školy špatnou známku, je to "ostuda" pro celou rodinu - ví to celá vesnice, blízké okolí a to se "nedělá". Jednoduše se rodina snaží vyhnout tomu, že by dítě ve škole nevědělo, což kdyby se někdo další dozvěděl, by byl velký problém. 

 • Naučit se probíranou látku je zásadní, a to i kdyby měl žák sedět a memorovat do pozdních hodin. 

 • Již od druhé třídy děti dělají prezentace, mnoho domácích úkolů a jsou zvyklí na vysoké nároky.​

 • Vzdělání je bráno jako základ lepší budoucnosti, a proto také tolik Ukrajinců se snaží a opravdu získá i vysokoškolské vzdělání v řádu 4 až 6 let.

 • Učitelé jsou na Ukrajině velice přísní a na žáky mají vysoké požadavky.

 • Ukrajinské děti přijdou do školy v 8 hodin ráno a mají odpolední vyučování.

Ukrajinci jsou pokorným národem a velice zřídka se setkáme s projevy agresivity jako tomu může být např. u Mongolů. Ukrajinec spíše skloní oči, straní se a neodpovídá.

Osvědčeným integračním prostředkem je tzv. garant, kterého zpravidla zvolí třídní učitelka, který se o žáka stará, pomáhá mu a stane se takovým prvním přítelem a opěrný bodem v novém školním kolektivu.

Motivací pro Ukrajince je mít vysoké nároky. Samozřejmě v rozsahu toho, co jsou schopni zvládnout.

Bohužel se často stane, že v kolektivu zleniví, protože se naučí jinou laťku, že "to" či "ono" stačí.

Dalším motivačním nástrojem je i pochvala učitele a rodiny. Ukrajinci mají v sobě zakořeněnou touhu potěšit a poděkovat rodičům...takový pocit, aby na ně rodiče byli pyšní. 

Mimoškolní aktivity jsou velkým motivačním nástrojem. Děti často, především ve větších městech na Ukrajině, měly možnost navštěvovat kroužky, sportovní či jiné a rády by se zapojily i zde. 

V menších městech jsou kroužky také obvyklé, ale spíše kroužky vaření pro dívky a dovednostní kroužky pro chlapce. Dále pak v každé vsi existuje pěvecký a taneční sbor v kombinaci s divadlem a děti jsou zvyklé při těchto příležitostech veřejně vystupovat.

Vidíme i exponenciální nárůst schopnosti komunikovat v češtině, pokud žák začne navštěvovat mimoškolní aktivity. 

 • Velice záleží na tom, odkud žák přichází - zda např. z hlavního města Kyjeva či z menšího městečka či vesnice.

 • Např. oslovování paní učitelky příjmením či jen paní učitelko. Na Ukrajině je zvykem oslovovat učitele křestním a druhým jménem po otci např. Lilio Volodymirovno (víme tedy, že otec paní učitelky se jmenoval Volodymir). Je to znakem důvěry a vztahu. Používání pouze příjmení je považováno za znak neúcty.

 • Samozřejmě dalším problémem je zvládnutí jazyka. Přestože se zdá, že si jsou čeština a ukrajinština příbuzné, ukrajinský žák s nulovou znalostí českého jazyka, rozumí pouze cca 10 procent mluvené řeči.

 • Dalším úskalím často bývá samotný režim ve škole. Na mnoha menších školách na Ukrajině není běžné se např. přezouvat.

 • Zvykem nejsou ani samotné družiny. Podobné služby se pomalu objevují ve velkých městech.

Tento systém je bohužel stále více méně komunistický. Přestože může mít dítě ty nejlepší známky, stále dojde na to, jak na tom je rodiče finančně. Např. naše poradkyně jako celoživotní jedničkářka se vždy chtěla stát právničkou, ale protože být právníkem stálo např. 5 tis dolarů, což rodina neměla, stala se učitelkou - "učitelka stála pouze 1 tis dolarů". 

Nejjednodušší je poslat písemný vzkaz v rodném jazyce či pozvat rodiče na osobní schůzku. ZDE naleznete překlad základních vět, pozvánek do ukrajinštiny, z kterého můžete čerpat.

CIZINECVETRIDE_white_small.png
bottom of page