top of page

JAK HODNOTIT
ŽÁKA CIZINCE?

Vážené paní učitelky, vážení páni učitelé,

pokud se vám ve třídě objevil žák s odlišným mateřským jazykem, jistě znáte ten interní boj skloubení rámcově vzdělávacího systému s vašim svědomím, férovým přístupem k ostatním žákům v kombinaci

s nulovou znalostí českého jazyka vašeho cizince.
 

Jak tedy na to? Abyste dokázali žáka s OMJ správně ohodnotit,

pojďme si společně projít tři základní kroky.

 

1. VYMĚŇME SI NA CHVÍLI ROLE

a staňme se žákem v zahraničí...

5 minut ve třídě

 MONGOLSKÉHO ZEMĚPISU

Vyzkoušejte si na chvíli, jaké by to bylo, kdybyste se s rodiči přestěhovali do Mongolska, kam se rodiče vydali za prací.

Jste právě na hodině zeměpisu, kde na konci lekce musíte napsat,  kde na konci lekce musíte napsat, stejně jako ostatní spolužáci, krátký test

z probrané látky.  

5 minut ve třídě MAKEDONSKÉHO JAZYKA 

Nyní si můžete vyzkoušet, jaké by to bylo poslouchat výklad makedonské gramatiky s nulovou znalostí makedonského jazyka.  

I zde budete na konci lekce vyzváni

k napsání testu.  

Nyní již víme, jak se cítí žák s odlišným mateřským jazykem

 • a to nejen 5 minut,

 • ale nejméně 5 hodin denně,

 • 5 dní v týdnu,

 • v několika předmětech.

2. JAK SPRAVEDLIVĚ HODNOTIT, MOTIVOVAT A PŘITOM DODRŽET ZÁKON?

Vyhláška č. 48, sb. 2005 paragraf 15 říká, že neznalost jazyka je považována za závažnou okolnost, kterou je nutné při hodnocení žáka brát v úvahu. Je to logické - k naučení látky je nutno ji pochopit, pochopit můžete pouze to, čemu rozumíte.

 

Žáka s odlišným mateřským jazykem tedy nelze nikdy hodnotit stejně jako žáka, který má veškeré nástroje k porozumění a naučení se. 

Zákon tímto učitelům umožňuje individuální přístup s ohledem na tento "handicap", který je závažnou překážkou v edukačním procesu.

 

§ 15

(6) Při hodnocení žáků cizinců, kteří plní v České republice povinnou školní docházku, se úroveň znalosti českého jazyka považuje za závažnou souvislost podle odstavců 2 a 4, která ovlivňuje jejich výkon.

NELZE POROVNÁVAT

žáka s OMJ

s českými spolužáky

 • ​Žák cizinec zcela jednoznačně nemůže být porovnáván s dítětem,

       pro něhož je čeština mateřským jazykem.

 • Naším základním komunikačním kanálem - od porozumění po schopnost tvorby je právě jazyk.

 • Na základě porozumění se odvíjí schopnosti komunikovat, která je u cizince značně omezena a v novém jazyce se buduje léta. 

 • Porovnání je tedy hodnotící aspekt, který se stává demotivujícím a je jednoznačně nefér. 

PÁR JEDNODUCHÝCH ZÁSAD

ŽÁKA JE NUTNO HODNOTIT SAMOSTATNĚ

na základě

JEHO VLASTNÍHO POKROKU

 • Hodnocení žáka cizince by mělo být individuální.

 • Nejen, že nelze žáky s OMJ a žáka s českým rodným jazykem porovnávat, ale nelze porovnávat ani dva studenty ze stejné země. Např. jeden vietnamec nebude dělat stejné pokroky jako druhý.

 • Hodnotícím kritériem by měl jednoznačně být INDIVIDUÁLNÍ pokrok každého žáka, jehož cíle jsou dopředu stanoveny.

KAŽDÝ ŽÁK BY MĚL MÍT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN

 • Tvorba a následování individuálního vzdělávacího plánu je zásadní ke stanovení cílů, které v daném předmětu žák bude plnit.

 • Individuální vzdělávací plán se pak stane podkladem pro hodnocení, které má řád a jeho pravidla jsou známá jak žákovi tak rodičům.

 • Takový hodnotící systém je poté možno vůči dítěti nazývat spravedlivým. Dalším plusem je, že možnost úpravy plánu a zvedání tzv. "laťky".

PŘÍKLAD INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU 

Předmět: Český jazyk

Jméno studenta:________________

Třída: __________

Měsíc a rok: ZÁŘÍ 2022

Cíl českého studenta: Zvládnutí vyjmenovaných slov na B

Modifikovaný cíl: Zvládnutí pouze 7 hlavních vyjmenovaných slov na B, které určí pedagog. V našem případě např.:

 • být

 • bydlit

 • obyvatel

 • byt

 • nábytek

 • dobytek

 • obyčej

 

Dílčí rozložení cílů:

1. Memorovat 7 základních předem stanovených vyjmenovaných slov

na B.

2.Být schopen se naučit a rozumět významu až 10 příbuzných slov či dalších vhodných dovedností ke každému z určených vyjmenovaných slov:

Např. vyjmenované slovo "být" 

 1. skloňování slova být

 2. kdyby

 3. bývalý

 4. zbývat

 5. odbýt

 6. přibýt

 7. já byla/ já byl

 8. ubývat

 9. zbytek

 10. aby

3. Být schopen správně doplnit Y/Í do všech těchto slov.

4. Umět vytvořit jednoduché věty za použití těchto slov.

5. Umět tyto věty správně přečíst se správnou výslovností a napsat je.

6. Číst jednoduché texty s vyjmenovanými slovy na B.

Hodnocení: slovní

Testy: 

1. Spojování obrázků s vyjmenovaným slovem

2. Překlad slov do češtiny

3. Doplňování Y/Í

4. Rozpoznání klíčových slov v jednoduchých textech

5. Schopnost vytvoření jednoduchých vět s těmito slovy

6. Zkoušení ústní - přečtení slov v kontextu, důraz na výslovnost

7. Být schopen nalézt a napsat 10 příbuzných slov ke každému vyjmenovanému slovu.

8. Znát význam rozšířené skupiny slov, spojování s obrázky a schopnost je použít v jednoduchých větách.

Cíl zvládnut na: __________________ procent 

Závěrečné hodnocení proběhlo dne: _________________________

Doplňující informace pedagoga:_______________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Teddy Love

Nyní jste schopni žáka ohodnotit spravedlivě na základě jeho schopností a píle

- tak jak to činíte u českých žáků. 

GRATULUJEME!

Vytvořili jste vysoce motivační systém pro svého žáka cizince.

Nyní je vytvořen systém pro spravedlivé hodnocení žáka a to na základě jeho schopností a píle, tak jak tomu je u českých žáků. Gratulujeme.

Právě jste vytvořili vysoce motivační systém pro svého žáka cizince.

3. APLIKUJTE TENTO SYSTÉM V PRAXI

Interested Student
 • Příklad testu na spojování vybraných vyjmenovaných slov na B ke stažení ZDE.

CIZINECVETRIDE_white_small.png
bottom of page